Pravidla publikace a vkládání

VŠECHNO MÁ SVÁ PRAVIDLA …
Níže uvedená pravidla jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek a Zásad o ochraně osobních dat. Jejich dodržování je povinné pro každého, kdo využívá služeb globka.com. V případě porušení těchto pravidel jsou správci oprávněni dotyčnému odebrat přístup, zamítnout či smazat jeho publikace a komentáře, produkty, popř. uživatelské a členské účty, či jinak znemožnit přístup (například zablokováním registrace, e-mailové adresy nebo IP adresy). Doporučujeme proto všem uživatelům se s pravidly důkladně seznámit.

DODRŽUJTE SLUŠNOST A ZÁKONY
Samozřejmostí je slušnost a dodržování zákonů a dalších nařízení – vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování osobních účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí, porušování autorských práv a všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a právním řádem EU.

ŘIĎTE SE POKYNY WEBU
Správa si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla, všeobecné podmínky či soukromí ostatních uživatelů webu. Za porušení pravidel inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného znění publikace do jedné kategorie nebo i více kategorií několikrát za sebou.

PUBLIKUJTE DO VHODNÝCH SEKCÍ
Vkládejte, prosím, publikace pouze do odpovídajících kategorií. Pokud nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás kontaktovat a požádat o pomoc.

INZERUJTE V ROZUMNÉ MÍŘE
Server je určen především pro vkládání prezentačního materiálu – publikace, které je pouze užitečným doplňkem těchto stránek. Publikace mohou vkládat i firmy, všichni ale musejí respektovat limity stanovené správci. Obecně platí, že v jedné sekci by nemělo být více než 5 publikací od jednoho uživatele za sebou. V případě, že by jich bylo víc, schválení dalších publikací podléhá individuálnímu posouzení administrátora. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace publikace, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů může být považováno za porušení pravidel.

FIREMNÍ PUBLIKACE BY MĚLA BÝT OZNAČENA JAKO FIREMNÍ
Firemní publikace musejí být jasně označeny, tzn., že firma musí vkládat publikace jako firemní, tedy minimálně s uvedeným názvem firmy. Dále je zakázáno vkládání odkazu na webové stránky třetích stran, tj. takové, které nevlastníte. Nerespektování tohoto pravidla vede nejen ke smazání publikace, ale i ke smazání uživatelského účtu.

PUBLIKUJTE POUZE VLASTNÍ OBSAH
Je povoleno publikovat pouze vlastní obsah a prezentovat vlastní službu.

PUBLIKUJTE ZÁSADNÍ INFORMACE
Uvádějte co nejvíce zásadních a konkrétních informací, aby se uživatelé dozvěděli co nejvíce informací bez potřeby vás kontaktovat. Získáte tak i větší naději na úspěch.

POUŽÍVEJTE JEN KONKRÉTNÍ ODKAZY
Odkazy v publikacích vkládejte co nejpřesněji, ať netratíte na důvěryhodnosti a nejsou označeni za spam.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ PROVIZNÍCH SYSTÉMŮ
Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. referral nebo affiliate programů. Tento druh publikace je pro nás nepřijatelný, neboť vede k zahlcování webu odkazy na stejné weby, což je pochopitelně nežádoucí i pro návštěvníky.

ZÁKAZ KONKURENCE
Je zakázáno vkládat odkazy na jiné katalogové weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům zaměřeným podobně či stejně jako http://globka.com/.

VYSTUPUJTE TRANSPARENTNĚ
Vždy uvádějte skutečné kontaktní údaje. Nevzbuzujte v uživateli nedůvěru, která by mohla snadno vést k omezení či znemožnění vašeho přístupu.

ZÁKAZ NESOUVISEJÍCÍ, PODEZŘELÉ A PODVODNÉ PUBLIKACE
Kromě publikací a komentářů, které porušují výše uvedená pravidla, existují i jisté problematické druhy vloženého obsahu, o které nemáme zájem. Jedná se např. o nabídky různé „klikačky“, příjem reklamních e-mailů, vyplňování dotazníků, distribuci letáků, kompletaci výrobků atd. Tyto obsahy často obsahují velké riziko podvodů a „letadel“. Rovněž tak nechceme vložený obsah, který nepodléhá legalizovaným produktům a obchodům dle zákonů EU. Na tyto publikace a komentáře se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned odstraňujeme a následně mažeme uživatelské účty, vložený obsah, členské účty těm uživatelům, kteří takovýto obsah vložili.

TVORBA WEBU NA MÍRU | TVORBA ESHOPU | TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK | TVORBA PORTFOLIA | TVORBA LOGA | SPRÁVA WEBU | WEBDESIGN | WWW | WEB NA MÍRU | TVORBA WEBU LEVNĚ | TVORBA WEBU | WEBOVÉ STRÁNKY | ZALOŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK | LEVNÉ WEBOVÉ STRÁNKY | WEB LEVNĚ | ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ | SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ | BLOG | ODKAZY | SEO | VYHLEDÁVAČE | HTML & CSS | WEBDESIGN | WEB CREATOR | ESHOP LEVNĚ |